Lærervejledning
STAR Supermarked
 
STAR Supermarked er opdigtet.
 
Mange unges første job er som ungarbejdere i supermarkedet. Som regel bliver de ansat på en overenskomst, men ved siden af overenskomsten eksisterer der en række lovbestemte regler, som først og fremmest skal værne den unge i forhold til løft, arbejdstidens længde og skarpe genstande. Det er ikke altid, eleverne eller arbejdspladsen er bekendte med disse regler.
 
Eleverne får kendskab til disse regler, i forbindelse med en række dilemmaspørgsmål og forhandling skal afgøre, hvordan reglerne bedst håndhæves i STAR Supermarked.
 
Det kan være svært for unge mennesker at stille krav på deres første arbejdsplads. Som regel er de blot glade for selv at skaffe penge til kontoen. Dilemmaspørgsmålene og forhandlingsspillet skal give dem forskellige greb til at tage eventuelle brud på arbejdsreglerne op.
 
Forhandlingspillet
I forhandlingsspillet er fem aktører i spil: To unge fritidsjobbere, en repræsentant fra Ungepatruljen, en butikschef fra STAR Supermarked og supermarkedets tillidsrepræsentant.
 
De skal sammen lave en aftale om, hvordan arbejdsreglerne bedst overholdes på arbejdspladsen.
 
Spillet er forholdsvis kort at afvikle og velegnet til valgfaget arbejdskendskab. Man kan vælge at lade flere grupper spille forhandlingsspillet samtidig og sammenligne forhandlingsresultaterne.
 
Drivere
Læreren styrer forhandlingerne gennem en række drivere. De lægges ud i forhandlingsrummet efter behov.
Driverne skal sætte nye dagsordener i forhandlingerne, eller de skal fremrykke spillets afslutning.
 
Der er i alt fem driverkort.
Lærervejledning
Generel lærervejledning