Forhandlingsspillet
Forhandlingspillet
I forhandlingsspillet er fem aktører i spil: To unge fritidsjobbere, en repræsentant fra Ungepatruljen, en butikschef fra STAR Supermarked og supermarkedets tillidsrepræsentant.
 
De skal sammen lave en aftale om, hvordan arbejdsreglerne bedst overholdes på arbejdspladsen.
 
Spillet er forholdsvis kort at afvikle og velegnet til valgfaget arbejdskendskab. Man kan vælge at lade flere grupper spille forhandlingsspillet samtidig og sammenligne forhandlingsresultaterne.
 
Drivere
Læreren styrer forhandlingerne gennem en række drivere. De lægges ud i forhandlingsrummet efter behov.
Driverne skal sætte nye dagsordener i forhandlingerne, eller de skal fremrykke spillets afslutning.
 
Der er i alt fem driverkort.