Supplerende materiale

Som inspiration har vi samlet forskelligt baggrundsmateriale, der dels belyser de seks cases, og dels har generel karakter. Det kan anvendes som lærerens forberedelse og som ekstra materiale for elever, der ønsker at fordybe sig.

Globaliseringen af arbejdsmarkedet

Om konflikten mellem Ryanair og LO

  

Om social dumping, sympatikonflikter mv.

 

Om arbejdsklausuler og kædeansvar

Flere kommuner besluttede i løbet af konflikten mellem LO og Ryanair i foråret 2015 at forbyde kommunens ansatte at flyve med Ryanair, fordi flyselskabet ikke ville tegne dansk overenskomst. En kommune har mulighed for at tegne arbejdsklausuler med leverandører af varer og tjenesteydelser til kommunen uden at komme i konflikt med konkurrenceloven.

En arbejdsklausul kaldes også for kædeansvar. En kommune er en offentlig virksomhed. Den kan udvise ansvar over for arbejdsmarkedets aftaler, herunder overenskomst om lønninger og arbejdsvilkår.


Socialt ansvar: Metrobyggeriet

Om regler på arbejdsmarkedet


Arbejdspladsrelaterede materialer om social dumping:

Metroselskabets brochure til de udenlandske medarbejdere om det danske arbejdsmarked

Odense Kommunes standardbetingelser om arbejdsklausuler mm.


Ungejob: STAR Supermarked

Lille film om Jobpatruljen

Jobpatruljens guide til fritids- og studiejob
Lærervejledning
Generel lærervejledning